test

1
Kinan sedang melakukan praktikum Biologi. Kinan mengukur panjang tanaman menggunakan jangka sorong sebagai berikut.
F:\New folder (2)\IPA\media\image23.jpeg
A
3.06 cm
B
3.41 cm
C
3.36 cm
D
3.90 cm
E
2
Sifat-sifat kain pada suhu kamar adalah….
A
Volume
Bentuk
Jarak
Antarpartikel
Gaya
Antarpartikel
Tetap
berubah
sangatjauh
sangat lemah
B
Volume
Bentuk
Jarak
Antarpartikel
Gaya
Antarpartikel
berubah
berubah
jauh
lemah
C
Volume
Bentuk
Jarak
Antarpartikel
Gaya
Antarpartikel
berubah
tetap
dekat
kuat
D
Volume
Bentuk
Jarak
Antarpartikel
Gaya
Antarpartikel
tetap
tetap
sangat dekat
sangat kuat
3
Di bawah ini disajikan tabel hasil pengukuran massa dan voume dari tiga jenis benda padat:
Jenis
Benda
Massa
(gram)
Volume
(cm3)
1
200
200
2
650
575
3
111
185
Apabila ketiga benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang massa jenisnya 1.000 kg/m3, maka posisi yang benar adalah….
A
F:\New folder (2)\IPA\media\image25.jpeg
B
F:\New folder (2)\IPA\media\image25.jpeg
C
F:\New folder (2)\IPA\media\image24.jpeg
D
F:\New folder (2)\IPA\media\image24.jpeg
4
Perubahan warna kertas lakmus jika ditetesi larutan cuka (CH3COOH) yang benar adalah
A
Lakmus Merah
Lakmus Biru
Merah
Biru
B
Lakmus Merah
Lakmus Biru
Merah
Merah
C
Lakmus Merah
Lakmus Biru
Biru
Biru
D
Lakmus Merah
Lakmus Biru
Biru
Merah
Perhatikan pernyataan berikut!
 1. C02 (3) H2 (5) 02
 2. H2S04 (4) NH3 (6) N2
Kelompok molekul unsur dan molekul senyawa yang benar adalah ….
A
 1. (1), (2), (3) dan (4), (5), (6)
B
 1. (1), (2), (4) dan (3), (5), (6)
C
 1. (2), (3), (5) dan (1), (4), (6)
D
 1. (3), (5), (6) dan (1), (2), (4)
E
Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut!
 1. Beras ditumbuk menjadi tepung.
 2. Sumbu lilin terbakar saat dinyalakan.
 3. Terbentuknya salju di puncak Gunung Jayawijaya.
 4. Tumpukan sampah yang dibiarkan lama-kelamaan menjadi bau.
Yang merupakan contoh perubahan kimia adalah….
A
 1. 1 dan 2
B
 1. 1 dan4
C
 1. 2 dan 3
D
2 dan 4
E
7.
Boraks adalah zat pengawet yang penggunaannya sudah dilarang tetapi masih sering dipakai oleh pihakyang tidak bertanggung jawab. Akibat yang bisa timbul apabila mengonsumsi boraks adalah ….
A
kanker kulit
B
mual, muntah, dan gangguan pada ginjal
C
menurunkan penyakit genetis
D
tekanan darah naik dan penyakit jantung
E
8.
Perhatikan gejala berikut!
 1. Merasa gelisah.
 2. Menimbulkan sifat apatis.
 3. Pupil mata membesar.
 4. Jantung berdebar kencang.
Gejala psikis yang ditimbulkan setelah mengonsumsi kokain adalah….
A
1 dan 2
B
1 dan 3
C
2 dan 3
D
3 dan 4
E
9.
Berikut disajikan grafik pemanasan 400 gram air.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image26.jpeg
Diketahui kalor jenis es 0,5 kal/g°C, kalor jenis air 1 kal/g°C, dan kalor lebur es 80 kal/g. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk proses A-C adalah….
A
 1. 10 kkal
B
 1. 32 kkal
C
 1. 33 Kkal
D
73 kkal
E
10
Perhatikan tabel data waktu dan jarak tempuh mobil 1 dan mobil 2 berikut yang bergerak pada jalan lurus.
Mbil 1
Mobil 2
Jarak (m
Waktu (second)
Jarak (m
Waktu (second)
6
2
5
2
12
4
20
4
18
6
45
6
Berdasarkan data pada tabel, jenis gerakan yang dialami masing-masing mobil adalah….
A
Mobil 1
Mobil 1
GLB
GLBB dipercepat
B
Mobil 1
Mobil 1
GLB
GLBB diperlambat
C
Mobil 1
Mobil 1
GLBB dipercepat
GLV dipercepat
D
Mobil 1
Mobil 1
GLBB diperlambat
GLB
11
Berikut disajikan gambar balok yang diberi 3 buah gaya. Jika balok-balok ini memiliki massa yang sama, maka balok yang memiliki percepatan paling kecil adalah ….
A
 1. C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image27.jpeg
B
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image27.jpeg
C
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image27.jpeg
D
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image27.jpeg
E
Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh dari pohonnya setinggi 5 m. Energi kinetik buah kelapa pada ketinggian 3 m adalah …joule.
A
 1. 100
B
 1. 60
C
 1. 40
D
0
E
Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut!
 1. Atlet angkat besi menahan beban di atas kepala.
 2. Kakak mendorong lemari sejauh 2 m.
 3. Ayah mendorong mobil yang mogok sekuat tenaga tetapi mobil masih belum bergerak.
 4. Ibu menata ulang ruang tamu dengan memindahkan mejaTVdari pojokkanan ke kiri.
Kegiatan yang tidak melakukan usaha adalah
A
1 dan 2
B
1 dan 3
C
2 dan 4
D
3 dan 4
E
Perhatikan gambar pengungkit berikut!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image28.jpeg
Jika beban digeser 15 cm ke kanan maka yang harus dilakukan agar timbangan tetap seimbang adalah….
A
beban ditambah 200 N
B
beban dikurangi 150 N
C
kuasa ditambah
D
kuasa dikurangi
E
Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image29.jpeg
Jika massa jenis air 1.000 kg/m3 dan percepatan gravitasi 10 m/s2, tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut adalah….
A
 1. 2.500 N/m2
B
 1. 5.500 N/m2
C
 1. 8.000 N/m2
D
 1. 10.500 N/m2
E
Perhatikan ciri-ciri planet pada tabel berikut!
Nama Planet
Ciri-ciri
1
Venus
planet paling dekat dengan Bumi
2
Saturnus
satu-satunya planet yang memiliki cincin
3
Yupiter
planet ke-5 dari matahari
4
Uranus
planet terjauh dari matahari
A
1 dan 2
B
1 dan 3
C
2 dan 3
D
3 dan 4
E
Perhatikan gambar berikut!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image30.jpeg
Cepat rambat gelombang tersebut adalah….
A
0.5 m/s
B
1 m/s
C
2 m/s
D
8 m/s
E
Seseorang berdiri di antara dua tebing tinggi.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image31.jpeg
Orang tersebut berteriak sehingga teriakannya memantul pada tebing P dan Q. Jika waktu bunyi pantul dari tebing P ke orang adalah 1,5 detik, maka waktu bunyi pantul dari tebing Q ke orang tersebut adalah….
A
 1. 0.5 S
B
 1. 1 S
C
 1. 2 S
D
 1. 2.5 S
E
Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 75 cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 25 cm, kekuatan lensa kacamata yang dibutuhkan adalah….
A
B
C
D
E
Perhatikan gambar gaya listrik yang terjadi pada bola-bola konduktor bermuatan berikut!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image32.jpeg
Bola konduktor A bermuatan negative. Jika bola A didekatkan dengan B dan c didekatkan dengan D maka gaya yang terjadi berturut-turut adalah ….
A
tarik-menarikdantarik-menarik
B
tarik-menarikdantolak-menolak
C
tolak-menolakdan tarik-menarik
D
tolak-menolak dan tolak-menolak
E
Perhatikan gambar berikut!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image33.jpeg
Kuat arus yang mengalir melalui rangkaian listrik (I) adalah….
A
0,6 A
B
1,2 A
C
1,3 A
D
1,5 A
E
Sebuah keluarga menggunakan energi listrik selama sebulan (30 hari) untukalat-alat listrik seperti pada tabel berikut !
No.
Nama Alat
Energi Listrik
(kWh)
Waktu per Hari (jam)
1.
Kulkas
86,4
24
2.
Dispenser
54
6
3.
Mesin Cuci
15
2
Daya listrik mesin cuci, TV dan AC adalah ….
A
KUlkas
Dispenser
Mesin CUci
120 W
300 W
250W
B
KUlkas
Dispenser
Mesin CUci
120 W
450 W
200 W
C
KUlkas
Dispenser
Mesin CUci
250W
300W
150W
D
KUlkas
Dispenser
Mesin CUci
200W
350 W
250 W
Batang besi AB dan PQ dibuat magnet dengan cara seperti berikut.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image34.jpeg
Jika batang besi saling didekatkan setelah proses tersebut, maka….
A
ujung A dan ujung X akan tarik-menarik, karena A = kutub utara dan X = kutub selatan
B
ujung A dan ujung Y akan tarik-menarik, karena A = kutub selatan dan Y = kutub utara
C
ujung B dan ujung X akan tolak-menolak, karena B = X = kutub utara
D
ujung B dan ujung Y akan tolak-menolak, karena B = Y = kutub selatan
E
Perhatikan gambar tumbuhan berikut!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image35.jpeg
Tanaman bunga tersebut mengalami pertumbuhan seperti pada gambar. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar adalah …
A
membutuhkan makanan
B
peka terhadap rangsang
C
beradaptasi
D
bernapas
E
Perhatikan kunci dikotomi berikut!
1. 
a. Mempunyai akar, batang, dan daun 2
b.Tidak mempunyai akar, batang, dan daun…. 3
2. a.Tulang daun menjari 3
b.Tulang daun sejajar 3
3. a. Menghasilkan biji 4
b.Tidak menghasilkan biji 4
4. a. Biji berkeping satu Monokotil
b. Biji berkeping dua Dikotil
Urutan identifikasi untuk tumbuhan papaya sesuai kunci dikotomi di atas adalah ….
A
1a, 2a, 3a, 4a
B
1a, 2a, 3a, 4b
C
1b, 2a, 3a, 4a
D
1b, 2b, 3a, 4b
E
Perhatikan gambar berikut!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image36.jpeg
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image38.jpeg
Kelompok hewan berkaki buku-buku ditunjukkan oleh nomor….
A
 1. 1 dan 2
B
 1. 1 dan 3
C
 1. 2 dan 3
D
3 dan 4
E
Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut ini!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image39.jpeg
Jika populasi kelinci menurun karena banyak diburu, perubahan yang terjadi pada ekosistem hutan tersebut adalah ….
A
populasi tanaman jagung menurun dan populasi elang menurun
B
populasi tanaman jagung meningkat dan populasi elang menurun
C
populasi elang menurun dan populasi anjing hutan meningkat
D
populasi belalang meningkat dan populasi tikus menurun
E
Berikut adalah grafik hubungan kepadatan populasi manusia dengan luas lahan pertanian.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image40.jpeg
Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan luas lahan pertanian adalah
A
semakin padat populasi manusia, semakin bertambah luas lahan pertanian
B
semakin padat populasi manusia, semakin berkurang luas lahan pertanian
C
semakin rendah populasi manusia, semakin berkurang luas lahan pertanian
D
kepadatan populasi manusia tidak memengaruhi luas lahan pertanian
E
Di kota-kota besar, sering kita jumpai banyak pabrik yang membuang limbahnya langsung ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran air. Upaya yang dapat ditempuh untukmengatasi pencemaran ini adalah ….
A
mengolah terlebih dahulu limbah yang dihasilkan sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan
B
memindahkan pabrik ke wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk
C
mengalirkan limbah langsung ke sungai
D
menanam tanaman air
E
Perhatikan gambar!
Gelang bahu
image37
Gerakan persendian pada bagian yang ditunjuk adalah
A
Satu arah
B
Dau arah
C
Berputar
D
Ke segala arah
E
Hubungan yang tepat antara enzim dan fungsinya dalam sistem pencernaan makanan berikut adalah …
A
Enzim
FUngsi Enzim
Ptyalin
menguraikan protein menjadi pepton
B
Enzim
FUngsi Enzim
Tripsin
menguraikan pepton menjadi asam amino
C
Enzim
FUngsi Enzim
Lipase
menguraikan lemak menjadi asam amino dan gliserol
D
Enzim
FUngsi Enzim
Renin
menguraikan maltose menjadi glukosa
Gas karbon monoksida jika masuk ke dalam saluran pernapasan dapat menyebabkan kematian, hal ini dikarenakan….
A
terjadinya penyempitan pembuluh darah
B
gagalnya pengangkutan oksigen oleh hemoglobin
C
melemahnya otot diafragma sehingga alveolus meluas akibat banyaknya kandungan gas karbon monoksida
D
jantung tidak dapat berkontraksi secara normal
E
Fungsi pembuluh darah arteri adalah ….
A
membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh
B
membawa darah dari perifer (ujung) kembali ke jantung dan paru-paru
C
membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke jantung
D
membawa darah dari paru-paru ke dalam jantung
E
Perhatikan gambar penampang ginjal berikut ini!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image2.jpeg
Bagian X berfungsi untuk….
A
menyerap ion natrium, klor, dan urea
B
menampung urine sementara sebelum diteruskan ke kantung kemih
C
menyerap ion glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik
D
menghasilkan urine sekunder
E
Perhatikan gambar alat reproduksi wanita berikut ini!
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image3.jpeg
Organ Z dan fungsinya adalah ….
A
Organ
Fungsi
Vagina
Alat kelamin luar
B
Organ
Fungsi
Ovarium
Menghasilkan ovum dan hormone estrogen
C
Organ
Fungsi
Uterus
Tempat menempel dan perkembangan embrio hingga menjadi bayi
D
Organ
Fungsi
Tuba fallopi
Menangkap sel telur yang keluar dari ovarium
Perhatikan gambar penampang membujur akar berikut!
Bagian X dan fungsinya adalah ….
F:\New folder (2)\IPA\media\image1.jpeg
A
rambut akar, memperluas bidang penyerapan
B
tudung akar, pelindung ujung akar dari kerusakan saat menembus tanah
C
endodermis, pelindung selama pengangkutan air dan garam mineral
D
korteks, tempat pertukaran gas
E
Perhatikan gambar percobaan berikut.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image4.jpeg
Berdasarkan percobaan tersebut diperoleh data hasil pengamatan pada tabel berikut.
No
Perlakuan
Hasil
1
Daun ditutu kertas timah
Tidak berwarna biru
2.
Daun terkena sinar matahari
Berwarna biru
Percobaan tersebut menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan
A
Oksigen
B
Karbon dioksida
C
Amilum
D
Air
E
Tumbuhan tingkat rendah seperti gambar di bawah ini dapat berkembang biak dengan cara sederhana agar dapat mempertahankan jenisnya.
C:\Users\yokow\Google Drive\sync\Bimasoft\Aplikasi Simulasi Mandiri Offline\Contoh Soal\Kumpulan Soal Ujian 2017 - 2018\IPA\media\image5.jpeg
Kemampuan reproduksi yang dilakukan oleh ketiga organisme tersebut adalah dengan cara….
A
membelah diri
B
bertunas
C
fragmentasi
D
spora
E
Diketahui pada kelinci, warna hitam dominan terhadap warna putih dan ukuran besar dominan terhadap kecil. Kelinci hitam besar (HhBb) disilangkan dengan kelinci hitam besar (HhBb) menghasilkan beberapa macam jenis kelinci. Dari keturunan tersebut, yang memiliki fenotipe hitam kecil sebanyak
A
6,25%
B
18,75%
C
37,5%
D
56,25%
E
Pak Mamat memiliki dua jenis mangga yakni mangga arum manis dan mangga manalagi. la ingin mangga arum manisnya bisa berbuah mangga manalagi. Cara yang dapat ia lakukan adalah dengan ….
A
mencangkok
B
mengokulasi
C
mengenten
D
menyetek
E